زبانِ چیزگون‌کنندگی / توماش کونیش / ترجمه‌ی کمال خسروی

15.03.2017

 خود‌ـ‌ویرانگریِ بی‌قرار و بی‌امانِ روشنگری، اندیشه‌ورزی را ناگزیر می‌کند که آخرین بی‌عاریِ خام‌سرانه در برابر عادات و گرایش‌های روحِ زمانه را نیز از خود براند.» (هورکهایمرـ‌آدورنو، دیالکتیک روشنگری)

Link: pecritique

Nach oben scrollen